Július Koller: ANTI-OBRAZY III. (Spomienky)Na tomto mieste katalógu ste zvyknutí stretávať sa s odborným hodnotením tvorby vystavovaného umelca, alebo aspoň jej vystavenej časti.
Takýto pohľad bude v katalógu absentovať. Vzhľadom na okolnosti, za akých sme túto výstavu organizovali, sme tentoraz spravili výnimku.
Naša malá galéria ešte žiadneho umelca nevystavovala trikrát. Na tejto, v poradí tretej výstave Júliusa Kollera (predošlé výstavy v rokoch 2002, 2003) sme však boli s umelcom dohodnutí ešte za jeho života, a jej realizáciu sme cítili ako dlh, ktorý treba vyrovnať. Považujeme za najvhodnejšie urobiť túto výstavu v dobe, kedy jeho prehliadku celoživotného diela vystavuje súbežne Slovenská národná galéria, ktorá význam umelca a jeho diela v obsiahlom katalógu náležite zhodnotí. Prezentácia doteraz nami nevystavovaných diel Júliusa Kollera (1939-2007) teda bude prirodzene doplnkom uvedenej výstavy a nerobí si ambície mapovať alebo hodnotiť dielo, prípadne segment tvorby tohoto umelca. Je skôr pohľadom zberateľa na jeho tvorbu, ukážkou toho, čo nás na tvorbe Júliusa Kollera zaujalo, čo sa nám na jeho tvorbe páči, z čoho máme radosť. A snáď i spomienkou na príjemné a podnetné chvíle, ktoré sme s majstrom strávili.

Preto Vás prosíme, aby ste túto výstavu posudzovali zhovievavo, v intenciách horeuvedeného. Ďakujeme.

Galéria LINEA