Zbierka Linea

Patrí k najväčším zbierkam moderného a súčasného slovenského umenia. Zahŕňa diela starých majstrov, umenie 19. storočia, silne je zastúpená slovenská moderna ako aj obdobie 60. až 90. rokov 20. storočia.

Diela zo Zbierky Linea nie sú verejne prístupné, často ich však zapožičiavame na výstavy galériám a múzeám na Slovensku i v zahraničí. Úzku spoluprácu máme so Slovenskou národnou galériou.

Zakladateľom Zbierky Linea je Dr. Ivan Zubaľ.


LINEA Collection

The Linea Collection belongs to the largest collections of modern and contemporary Slovak art. It includes the works of the old masters, 19th-century artwork, Slovak modern art as well as various works from the period between the 1960s and 1990s.

The works from the Linea Collection are not publically accessible although we regularly loan them out to galleries and museums in Slovakia as well as abroad. We have a close cooperation with the Slovak National Gallery.

The founder of the Linea collection is Dr Ivan Zubaľ.


Kandarya-Mahadeva, 1968/2010-12 od Jany Želibskej na výstave The World Goes Pop v Tate Modern, Londýn, v r. 2015
Kandarya-Mahadeva, 1968/2010-12 od Jany Želibskej na výstave The World Goes Pop v Tate Modern, Londýn, v r. 2015

Na výstavu J. Kollera One Man Anti show v MUMOKu, Viedeň v r. 2016 sme zapožičali viac ako 70 diel
Na výstavu J. Kollera One Man Anti show v MUMOKu, Viedeň v r. 2016 sme zapožičali viac ako 70 diel

Na výstave Stana Filka v Slovenskej národnej galérii v r. 2016 (environment Kozmos, 1967/68 a Raketa – vyhliadková veža s výťahmi, 1967)
Na výstave Stana Filka v Slovenskej národnej galérii v r. 2016 (environment Kozmos, 1967/68 a Raketa – vyhliadková veža s výťahmi, 1967)

Dr. Ivan Zubaľ. Foto (C) SNG
Dr. Ivan Zubaľ. Foto (C) SNG