Juraj Meliš: KRESBY 1969-1975Náhoda spôsobila, že sa pred
Vás dostáva kolekcia výtvarných
diel spred štyridsiatich rokov.
V roku 2002 som sa totiž na mojej
jubilejnej výstave v Slovenskej národnej
galérii stretol so zberateľom
JUDr. Ivanom Zubaľom, ktorý
prejavil záujem rozšíriť svoju
zbierku o tieto staršie kresby.
A hoci som na jubilejnej výstave kládol dôraz na najaktuálnejšiu tvorbu,
kvôli zachovaniu kontinuity som tam vystavil aj grafiky zo začiatku sedemdesiatych
rokov.
Ako iste viete, toto obdobie bolo poznačené obrovským rozčarovaním občanov,
ktoré spôsobila okupácia armádami Varšavskej zmluvy. Depresívny
stav spoločnosti sa odzrkadlil aj v mojej tvorbe, ale uspokojuje ma, že sú
v nej zachytené vzácne dramatické momenty nástupu novej generácie.
S odstupom štyroch desaťročí so zhovievavosťou sledujem svoje vtedajšie
úzkosti z doby, ktorá spoločensky neveštila nič dobré, tobôž nie pre
umenie a kultúru.
Po istých - celkom prirodzených - rozpakoch som aj rád, že natoľko
dozretý materiál môže vniesť nové svetlo do nazerania na tvorbu z tohto
obdobia. Je dôležité vedieť, že mi táto kolekcia v stave zrodu slúžila predovšetkým
ako poznámková banka nápadov pre veľkolepejšie koncipované
celky, ktoré som pomenoval Prostredia.
Je možné, že niektoré diela Vám budú pripomínať známe námety z mojej
grafickej tvorby, prezentovanej od roku 1973 v Galérii Cypriána Majerníka.
Pre viaceré neskoršie grafiky a sochárske diela bola inšpiráciou práve
kolekcia týchto kresieb, ktoré prvýkrát vystavujem v Galérii Linea.
Na záver azda len moje úprimné želanie - prajem Vám, aby zážitok
z vystavených prác nebol znehodnotený krutou relativizáciou plynúceho
času, ale zostal ako varovné pripomenutie večne tlejúceho násilia na
ľudskej spoločnosti...

Juraj Meliš