Milan Bočkay: TOTO JE - TOTO NIE JEOvál jako symbol ženského pohlavního ústrojí představuje ženský princip. Horizontálně položený ovál symbolizuje vševidoucí oko. V pohanských kulturách se objavuje jako symbol slunečního boha a v křestanské ikonografii je symbolem Boha - otce.

David Fontana: Tajemný jazyk symbolů, Paseka, 1994

Známy text z Magrittovho obrazu: "Ceci n´est pas une pipe" (Toto nie je fajka), ktorý si neskôr privlastnili filozofi, som svojvoľne rozviedol: Toto nie je maľba, toto nie je kresba a následne: toto je kresba, toto je maľba. Toto nie je - toto je. Pomocou týchto navádzacích termínov predvádzam register maliarskych a kresebných paradoxov. Maľba je kreslená, kresba je maľovaná, akvarelová maľba je kreslená suchými pastelkami, reliéfna farebná pasta je konfrontovaná s hladkou iluzívnou maľbou a tak podobne. Texty - výkriky - šomrania sú vo francúzskom jazyku aj v slovenčine písané neumelým písmom identickým s písmom na Magrittovom obraze. Napísané sú kriedou, farebnou pastou inokedy vyškrabané do podkladu. Samozrejme vo fiktívnej podobe. Všetko sú to finesy, ktoré som už v oddelenej forme použil. Nikdy však v takej protirečivej mixáži.
Súbor tvorí takmer päťdesiat oválov (35x27 cm). Podklad je umelá doska (MDF) pokrytá kriedovým brúsnym šepsom. Pomer glejoviny a buničiny, z ktorých je doska vyrobená, dovoľuje naniesť šeps bez medzivrstvy. Po uschnutí je vrstva šepsu dokonale priľnavá. Zadná strana je izolovaná akrylátom. Kresba akvarelu je realizovaná na jemne brúsený a čiastočne fixovaný kriedový povrch farebnými ceruzami, značky Faber - Castell Polychromos Special. Ich pigment sa vyznačuje veľmi dobrou stálosťou a farebnou iskrivosťou. Reliéfne časti sú vytvárané akrylovými farbami Daler Rowney, dobre presychávajúcimi v celej vrstve. Hladká maľba, imitujúca plastické tvary, je realizovaná olejomaľbou vo vrstvách na temperovej podmaľbe. Farebnosť je završovaná pomocou olejovo-emulzných lazúr. Záverečnú fixáž vytvára voskovo-živičný lak s matným povrchom.
Podstatná časť súboru vznikla v roku 2008, 110 rokov od narodenia René Magritta. (Pre seba som tento rok nazval Rokom Magritta. Všetky práce, ktoré som v roku 2008 urobil, nesú toto označenie.)
Súbor "Toto nie je - toto je" som dokončil v roku 2009 a po prvýkrát ho predstavujem v galérií Linea.

Milan Bočkay
Advent 2009